Teisinių paslaugų ir teisinių inovacijų įmonė, vedanti savo klientus į priekį

Paslaugos


Įmonių teisė

Parengsime įmonės steigimui, valdymui ir likvidavimui būtinus dokumentus, kurie apims:

 • Įmonės steigimą
 • Įmonės pertvarkymą (teisinės formos keitimą)
 • Įmonės įstatų (nuostatų) keitimą
 • Įmonės kapitalo didinimą (mažinimą)
 • Įmonės akcijų pirkimą (pardavimą)
 • Įmonės pavadinimo keitimą
 • Įmonės buveinės adreso keitimą
 • Įmonės likvidavimą

Sutarčių teisė

Parengsime:

 • Įmonės vidaus dokumentus
 • Įmonės privatumo politiką
 • Įmonės sutartis ir susitarimus

O kilus civiliniam ginčui – padėsime ginti įmonės interesus.

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo teisė

 • Padėsime įmonei inicijavus bankroto bylą
 • Padėsime įmonei inicijuojant restruktūrizavimo bylą

Įmonės, turinčios laikinų finansinių sunkumų, tačiau nenutraukusios ūkinės komercinės veiklos, turėtų įvertinti įmonės restruktūrizavimo galimybę, kuri leidžia išsaugoti ir plėtoti juridinio asmens veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto.

Fizinių asmenų bankroto teisė

Padėsime fiziniam asmeniui inicijuojant fizinio asmens bankroto bylą ir jos eigoje. Teikiame teisinę pagalbą ir šių asmenų kreditoriams.

Fiziniais asmenys, turintys daugiau nei 13875 Eur pradelstų skolų kreditoriams, turėtų įvertinti fizinio asmens bankroto galimybę, kuri suteikia teisę atkurti savo mokumą.

Darbo teisė

Padėsime darbdaviams ir darbuotojams sudarant, vykdant, keičiant, nutraukiant darbo sutartis ir sprendžiant kilusius ginčus.

Skolų išieškojimas

Padėsime kreditoriams ir skolininkams vykdant teisminį ir neteisminį skolų išieškojimą, kuris apims:

 • Prevencinį spaudą
 • Skolos išvengimo prevenciją
 • Skolos išieškojimą ikiteisminiu būdu
 • Skolos išieškojimą teisminiu būdu (skolos priteisimas, bankroto bylos inicijavimas)
 • Kreditoriaus interesų gynimą taikant administracinę ar baudžiamąją atsakomybę

Išskirtiniai pasiūlymaiMes optimizavome teisinių dokumentų rengimo procesus, tinkamai paskirstėme su tuo susijusius išteklius, todėl galime pasiūlyti Jums šiuos išskirtinius pasiūlymus:


Pretenzija ir ieškinys į teismą dėl skolos priteisimo

nuo 200 100 €

Juridinio asmens bankroto bylos kėlimas

nuo 300 200 €

Fizinio asmens bankroto bylos kėlimas

nuo 500 350 €


Juridinio asmens steigimo dokumentai

nuo 100 €

Plačiau


Fizinio asmens bankrotas

Fizinio asmens bankroto procesu yra siekiama sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros.

Fizinio asmens bankroto procesas gali būti inicijuotas, jeigu fizinis asmuo yra nemokus (negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas).

Fizinio asmens bankroto procesas yra vykdomas V etapais.

I etapas Fizinis asmuo nusprendžia inicijuoti sau bankroto bylą, informuoja kreditorius apie ketinamą inicijuoti fizinio asmens bankroto bylą. Po 30 dienų fizinis asmuo pateikia teismui pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir dokumentus, patvirtinančius, jog yra pagrindas iškelti jam bankroto bylą.

II etapas Teismas priima pateiktą pareiškimą ir dokumentus, informuoja antstolių kontoras ir kredito įstaigas apie inicijuotą fizinio asmens bankroto bylą. Nuo šio momento yra stabdomas fizinio asmens turto realizavimas ir (ar) išieškojimas. Teismas vertina priimtą pareiškimą ir nustatęs, jog yra tenkinamos sąlygos inicijuoti fizinio asmens bankroto bylą, ją iškelia, paskiria bankroto administratorių ir nustato terminą fizinio asmens bankroto planui parengti. Nuo šio momento yra stabdomas palūkanų ir netesybų skaičiavimas fizinio asmens atžvilgiu.

III etapas Yra rengiamas fizinio asmens bankroto planas. Plane yra pateikiamos fizinio asmens nemokumo atsiradimo priežastys, fizinio asmens pajamos ir turtas, turto pardavimo tvarka ir eiliškumas, bankroto administravimo išlaidos (išlaidos bankroto procedūroms atlikti ir atlyginimas administratoriui), lėšos, skiriamos fizinio asmens asmeniniams poreikiams ir kreditorių reikalavimams tenkinti, kita fizinio asmens bankrotui svarbi informacija.

IV etapas Planas teikiamas teismui tvirtinti. Teismui planą patvirtinus, jis yra vykdomas (3 metų terminas), t. y. parduodamas skolininko turtas, vykdomi nustatyti mokėjimai kreditoriams ir administratoriui.

V etapas Įvykdžius planą, yra baigiama fizinio asmens bankroto byla. Plane numatyti, tačiau nepatenkinti kreditorių reikalavimai yra nurašomi, išskyrus reikalavimus dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, mirties, piniginių lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų) bei reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius teisės pažeidimus arba nusikalstamas veikas, ir įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus, jeigu šie kreditoriai ir fizinis asmuo susitarė dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu.

Svarstote bankroto galimybę? Susisiekite.


Bendrovės restruktūrizavimas

Tai ilgas procesas, kuris leidžia išsaugoti bendrovę ir išvengti bankroto. Praktika patvirtina, kad 4 metai yra pakankamas laikas, per kurį yra bendrovei sudaromos sąlygos išsaugoti ir išplėsti veiklą, o susidariusias skolas – sumokėti. Pritrūkus laiko įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, teismas gali šį procesą pratęsti dar 1 metams.

Restruktūrizavimo privalumai:

 1. antstoliai sustabdys visas vykdomąsias bylas, tai reiškia – Jūsų turtas liks Jūsų;
 2. palūkanų ir delspinigių skaičiavimas sustos, todėl Jūsų skolos nebedidės;
 3. atsiskaitymai su kreditoriais bus išdėstomi 4 metų laikotarpiui, o tai tikrai yra ilgas terminas;
 4. skolas iš savo skolininkų galėsite prisiteisti nemokėdami žyminio mokesčio, taigi, Jūs sutaupysite lėšų;
 5. užkirsite kelią kreditoriams inicijuoti bendrovei bankroto bylą.

Perfrazuodami šiuos privalumas, pasakysime tik tiek – Jūs galėsite su skolomis susijusius rūpesčius nustumti į šalį ir su visomis jėgomis imtis to, ko Jūs iš tiesų norite – vystyti verslą, kurti ateitį ir gerovę.

Tam, kad Jūs galėtumėte pasinaudoti šiais privalumais, Jūsų bendrovė turi būti nebankrutavusi ir bent jau 3 metų amžiaus. Įstatymas numato ir papildomų reikalavimų, tačiau, praktika rodo, kad beveik visos bendrovės juos atitinka.

Viskas prasidės nuo 3 pagridinių dokumentų: akcininko (-ų) sprendimo, restruktūrizavimo plano metmenų ir pareiškimo į teismą. Nors yra reikalingi ir kiti, papildomi, dokumentai, tačiau šie – svarbiausi. Savo sprendimu akcininkas (-ai) patvirtins apsisprendimą išsaugoti bendrovę, metmenyse bus atskleidžiama, kokia tai bendrovė, kokia jos padėtis, kur ji turės pasitempti ir pan. O argumentuotu ir motyvuotu pareiškimu prašoma teismo iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą. Teismui iškėlus restruktūrizavimo bylą ir paskyrus administratorių (direktorius ir toliau bus direktorius), per 6 mėnesius turės būti parengtas ir kreditorių susirinkime patvirtintas restruktūrizavimo planas. Planas – svarbiausia dalis, nusakanti, kaip bus toliau vystoma bendrovės veikla. Įvykdžius planą (esant pagrindui – ir anksčiau), restruktūrizavimo byla bus nutraukta.

Tačiau, tam, kad Jums galėtume padėti, paprašysime Jūsų atsakyti į 10 klausimų, kuriuos išgryninome ir paruošėme specialiai Jums:

 1. Ar bendrovės pusė turto viršija pradelstas skolas?
 2. Ar bendrovės gautinos sumos sudaro didelę turto dalį?
 3. Ar bendrovė turi skolų, kurios nesumokėtos ilgiau nei 365 dienas?
 4. Ar bendrovė turi skolų darbuotojams, VSDFV ir valstybės biudžetui?
 5. Ar bendrovės darbuotojų skaičius sumažėjo?
 6. Ar bendrovė veikia pelningai?
 7. Ar bendrovė jau atsisakė nuostolingos veiklos?
 8. Ar bendrovė jau pasirašė perspektyvias sutartis?
 9. Ar bendrovė jau pradėjo plėsti veiklą (naujos prekės ir paslaugos, nauji būdai ir rinkos, naujos sutartys)?
 10. Ar galite išvardinti 3 naujas veiklas, kurias pradėsite vykdyti, ir pateikti įrodymus apie jų vykdymą?

Patirtis rodo, kad tai yra kertiniai klausimai, į kuriuos ieškos atsakymų ir teisėjai Jūsų bendrovės restruktūrizavimo byloje. Užtikrintai patvirtiname - mums bus reikalingi atsakymai ne tik į šiuos, tačiau ir kitus klausimus, žinoma – reikės ir dokumentų, kurie tą pagrįstų.

Suprantame, kad Jūs išgyvenate ne pačius geriausius laikus, todėl Jums suteiksime pagalbą ir išskaidysime restruktūrizavimo dokumentų rengimo kainą 6 mėnesių terminui.

Svarstote restruktūrizavimo galimybę? Pageidaujate gauti išskirtinį pasiūlymą? Susisiekite.


ProjektaiDalis darbuotojų atsisako ginti savo interesus tik todėl, jog teisinių paslaugų įkainiai yra dideli. Mes, siekdami socialinio atsakingumo, sukūrėme www.atgaukalga.lt. Daugiau informacijos pateikiama nurodytame tinklapyje.


Susisiekite su mumis

Kontaktai


Juridinio asmens pavadinimas

MB Revizija

Juridinio asmens kodas

304178448

Atsiskaitomoji sąskaita

LT56 7044 0600 0807 8608

El. paštas

info@revizija.lt

Telefonas

+370 683 66 149

Bankas

AB SEB

Adresas

Gedimino pr. 28, 503 kab., Vilnius